• Ferry boat XIN JIE on the way to Mui Wo (Lantau, Hong Kong) Ferry boat XIN JIE on the way to Mui Wo (Lantau, Hong Kong)
  • Fire engine quad in Tai O, Hong Kong Fire engine quad in Tai O, Hong Kong
  • Houses in the fishing village Tai O in Hong Kong Houses in the fishing village Tai O in Hong Kong
  • Small silver-painted houses in Tai O (Lantau / Hong Kong) Small silver-painted houses in Tai O (Lantau / Hong Kong)
  • Panoramic view over the Ngong Ping Plateau (Hong Kong) Panoramic view over the Ngong Ping Plateau (Hong Kong)
  • Houses on stilts in Tai O, Lantau, Hong Kong Houses on stilts in Tai O, Lantau, Hong Kong
  • Small buildings in the fishing village of Tai O (Hong Kong) Small buildings in the fishing village of Tai O (Hong Kong)
  • House in the fishing village Tai O (Hong Kong) House in the fishing village Tai O (Hong Kong)
  • Fishing village Tai O on Lantau Island in Hong Kong (China) Fishing village Tai O on Lantau Island in Hong Kong (China)
  • Silver Mine Bay Beach in Mui Wo on the island of Lantau (Hong Kong) Silver Mine Bay Beach in Mui Wo on the island of Lantau (Hong Kong)
  • Dragon head at the top of a dragon boat in Hong Kong Dragon head at the top of a dragon boat in Hong Kong